PROJEKT ARKIV

Mass and Order
Reform
As I Was Moving Ahead
Radical Ruptures
Giving Harbor
Black Box Garden
Taler til folket
Os Dem Demos

Public Picnic

Public Address
Fordi du fortjener det!
Interventionist Art in the Age of Enterprise Culture
Surface Tension_Copenhagen
How do you belong?
Action Gallery
OBS!
Hot Summer of Urban Farming
Sid Ned!
Gåafstand / Walking distance
The expanded notion of public art
Mo-nu-ment


KONTAKT

Om publik


tilmeld nyhedsbrev

 


In EnglishAction GAllery


Action Gallery er et mobilt udstillingsprojekt, som i løbet af de næste to år vil producere, dokumentere og formidle en række offentlige aktioner, performances og interventioner i Danmark og udlandet.

Action Gallery er på den ene side et forsøg på at skabe opmærksomhed omkring flygtige kunstformer, der selv vælger sit, ofte ufrivillige, publikum og udstillingssted. På den anden side er det en undersøgelse af aktioner, performances og interventioners berettigelse og potentiale som dokumentation, (re)præsenteret, genskabt og genfortalt på mere traditionelle udstillingssteder, som fx museer og gallerier.

Aktion
Aktioner, performances og interventioner er karakteriseret ved at foregå et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. De kan foregå hvor som helst, de kan vare et minut eller flere dage, de kan involvere masser af mennesker, være opsigtsvækkende og larmende eller mere diskrete, poetiske og hemmelige. Måske er det netop den midlertidige tilstedeværelse, der gør at en performance kan forandre og forvandle et sted og et publikum af tilfældige forbipasserende. Og derfor at en aktion kan reagere så direkte og konkret på begivenheder og diskussioner, der optager og betyder noget i vores hverdag og samfund. En aktion er en (re)aktion her og nu, udført der hvor det er relevant.

Dokumentation
Men hvad sker der, når tids- og stedsspecifikke (re)aktioner forflyttes til et museum? Giver det overhovedet mening at genskabe en performance? Eller hvordan kan genfortællingen og (re)præsentationen af en aktion blive interessant og relevant for et publikum, som selv har valgt det og forventer at se kunst, men som ikke selv kunne opleve den ”live”? Altså en helt anden situation end udgangspunktet.

Traditionelt har man forsøgt at vise, hvad der er sket. Ved hjælp af fotografier eller videooptagelser præsenteres vi for det spektakulære og anderledes, ­i et forsøg på at illustrere unik kunstnerisk aktivitet som billede eller ren dokumentation. Den levende kunst bliver på den måde til indrammede billeder og små film med en begyndelse og slutning.

I dag synes flere og flere kunstnere dog at interessere sig for, hvordan vi dokumenterer, præsenterer, konstruerer og oplever bestemte begivenheder og hændelser. Dokumentationen er altså blevet en del af værket, og indimellem selve anledningen for aktionen. Så hvor er værket henne? Og hvor vigtig er publikums tilstedeværelse ved den egentlige aktion? Hvordan reagerer publikum? Hvad er intentionen? Hvordan er aktionen blevet til? Og kan man genfortælle og reaktualisere en aktion uden nødvendigvis at vise den?

I Action Gallery flyder tingene sammen. Aktion, dokumentation, produktion, præsentation og formidling. To steder. To publikummer. En udstilling. Et værk.  


Action Gallery er produceret og kurateret af Christian Skovbjerg Jensen.


ACTION GALLERY3
Urban Pilgrimage Copenhagen


Urban Pilgrimage Copenhagen / guidet tur with performance, tekst, musik, mad, snaps etc. Søndag, d. 27. januar 2008, 15:00-18:30, afsluttes indendørs med servering af mad og drikke.Start: Assistens Kirkegården, Indgangen på Nørrebrogade, København N. Medbring cykler.
www.urbanpilgrims.org/copenhagen
Læs pressemeddelelsen

Urban Pilgrimage Copenhagen / guided tour with performance, text, music, food, schnaps etc.Sunday, January 27th 2008, 15:00-18:30, ending at an inside location with food and drinks.start: Assistens Kirkegården (cemetery) entrance on Nørrebrogade, Copenhagen N. Bring bikes.
www.urbanpilgrims.org/copenhagen
Read the press release

ACTION GALLERY2
Anthony Schrag
The city is my playgroundHar du nogensinde haft lyst til at klatre op i en lygtepæl, hænge i et gadeskilt eller bare hoppe ned af trappen i stedet for bare at gå helt almindeligt?

Udgangspunktet for ”The city is my playground” er en offentlig performance af den canadiske kunstner Anthony Schrag, som i forbindelse med åbningen af udstillingen The Tent Show i Kunsthallen Nikolaj slentrer gennem gaderne i nærheden af Nikolaj Kirke - på jagt efter trapper, hegn, facader, vægge, bænke og lygtepæle, der på en eller anden måde kan bestiges, klatres eller leges med – med publikum i hælene.Gennem de seneste år har Anthony Schrag udviklet en både undersøgende og legende tilgang til steder, vi alle sammen kender, møder og passerer i byen til hverdag. Hans kunstneriske strategi går kort fortalt ud på at udfordre og udtømme ethvert offentligt steds potentiale for leg og alternativ brug. Det handler om, hvad vi kan udrette og hvad vi umiddelbart har lyst til at udrette i mødet med byen og mangfoldigheden af urbane rum og genstande, vi deler og som umiddelbart står til rådighed. Med en blanding af humor, spontanitet og vovemod forsøger Anthony Schrag at gøre samtidskunsten mere tilgængelig og underholdende.

Action Gallery2 og The city is my playground er en del af Parfyme Deluxes gruppeudstilling The Tent Show. Her dokumenteres Anthony Schrags performance dokumenteres med video, fotos og tekst. Schrags legesyge påfund indfanges og udstilles som billeder og forløb, men fokus havner i sidste ende på publikums reaktioner og rolle. I hvor høj grad er det meningen, at de skal følge Schrags eksempel? For at udfordre videodokumentationen og henvende sig mere direkte til publikum ligger der en bunke små foldede instruktionsbøger i handlinger som fx at klatre op i en lygtepæl. Dokumentationen peger altså videre end selve performancen - på en række uudnyttede potentialer - og det er pludselig op til beskueren at føre projektet videre.

Action Gallery2 er produceret af publik og kurateret af Christian Skovbjerg Jensen.

Download pressemeddelelse
Download Instruktionsbooklet

ACTION GALLERY1
Hovedaktionen og andre aktioner på en stille vej i Roskilde
Af Søren Petersen og Christian Bretton-Meyer


Det er sjældent, at man får kunst leveret direkte til døren, uden afsender eller videre begrundelse. Ikke desto mindre er det, hvad beboere på en stille vej i Roskilde er blevet udsat for i begyndelsen af januar.

Forestil dig, at du modtager en malebog med motiver fra dit nærmiljø, og tegninger af noget som foregriber hændelser, der sker få dage efter, du har modtaget bogen. Fx at en mand i et sort bjørnekostume kommer kørende med et videokamera i hånden, stående på en gammel hestevogn lige udenfor dit hus. Nogle dage senere modtager du et brev, igen uden afsender, der er halvanden meter langt. Hvad er meningen?

På Action Gallerys første udstilling har Søren Petersen og Christian Bretton-Meyer valgt at tage udgangspunkt i et mindre beboelseskompleks med 25 lejligheder som publikum for en række små absurde, personlige og poetiske aktioner.  Lejlighederne bebos hovedsagelig af ældre, kvarteret er stille.

Søren Petersen og Christian Bretton-Meyer henvender sig på en gang diskret og påtrængende. De overraskende leveringer af blandt andet bøger og kuverter foregår og handler i høj grad om grænsen mellem offentlige og private rum. Brevsprækken er bindeleddet og grænsen mellem de to rum, og det der gør det muligt at trænge ind i folks hjem, hvis man vil det. I denne sammenhæng med historier og tegninger uden afsender eller anledning.

Det er svært at se, hvorfor dette eksklusive publikum ikke skulle blive positivt overrasket og begejstret over at modtage det ene kunstobjekt efter det andet. Det er kunst leveret direkte til døren, uden at man skal yde noget, uden at opsøge og ville det, det kommer alligevel. Public service.

Alligevel rummer de meget målrettede og personlige aktioner også en snert af noget lidt uhyggeligt og ubehageligt. De er overraskende, umiddelbart uforklarlige og falder helt uden for den helt automatiske og åbenlyse afkodning, vi benytter ved alle andre henvendelser.

Søren Petersen og Christian Bretton-Meyers uventede indgreb rammer ofte steder, man normalt ikke lægger videre mærke til eller tænker over. Og det er netop derigennem, at et sted - dets mennesker, bygninger og omgivelser – bliver synligt igen eller at det kan opleves på en helt anden måde. En beboer, som har studeret tegningerne i malebogen nøje, påpegede fx, at der manglede en elboks foran indgangen. Beboerne har altså forholdt sig til om tegningerne virkelig illustrerede og dokumenterede deres nærmiljø på en troværdig måde – og er blevet opfordret til at se nærmere på, hvad der omgiver dem.

Download Søren Petersen & Christian Bretton-Meyers Malebog (malebog.pdf 6Mb)

Se oversigt over alle aktioner (action.oversigt.doc)

Læs mere om Søren Petersen og Christian Bretton-Meyer (kunstner.intro.doc)

På Museet for Samtidskunst blev projektet dokumenteret med tekster, tegninger, plakater, en lille film, malebogen og den lange kuvert. ”Hovedaktionen og andre aktioner på en stille vej i Roskilde” er den første i en række udstillinger om aktioner, performance og interventioner som i løbet af de næste to år vil kunne opleves i Danmark og udlandet.